Детски клуб

Към галерията

 

 ЦЕНОРАЗПИС

ДЕТСКИ КЛУБ “БИЖУ

ЗА РОЖДЕН ДЕН

 

1. 100,00 лв. – до десет деца за 2 часа
2. 10,00 лв. – за всяко следващо дете за 2 часа
 
Това включва:
 • Украса на детски клуб
 • Покани
 • Шапки
 • Свирки
 • Балони
 • Маски
 • Пуканки
 • Солети
3. 3-ти допълнителен час – 3,00 лв. за всяко останало дете
4. 10,00 лв. – такса сервиз торта
5. 20,00 лв. – такса за външен аниматор
Забележка: Консумацията на дете се заплаща допълнително
Забележка: По време на детски рожден дeн присъствието на външни
деца е позволено.

 

 

Правилник за вътрешният ред на детски клуб “Бижу”
В клубът могат да играят деца от 1до12 години.
Децата се предават само на родителя/придружителя/. Изключенията се 
уточняват предварително.
В клуба се допускат само ЗДРАВИ деца.
Обувките и връхните дрехи се поставят само в определените за това места.
При оставянето на детето служителя на клубът задължително записва 
следната информация:
     1.Трите имена на детето
     2.Години
     3.Име на родителя/придружителя/
     4.Служителят е длъжен да попита позволява ли се консумация на    детето
   /минерална вода,сок,пуканки,солети,др./
     5.Родителят  е длъжен да уведоми служителя,ако детето има алергии към
   храни,напитки и др.
     6.Служителят е длъжен да уведоми родителя,ако детето има физиологични
   нужди.
     7.Желателно е децата които не са свикнали да уведомяват за
   физиологичните си нужди да влизат в  детския клуб с памперс.
     8.Влизането с обувки  в залата за игра е абсолютно забранено.
     9.Внасянето на долуизброените предмети е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО: 
   метални прибори за хранене,стъклени предмети,дълги въжета.
     10.Внасянето на хранителни продукти отвън е забранено.
     11.Използването на калцуни за външни лица е задължително при 
   влизане в залата за игра.
     12.Внасянето и изнасянето на играчки от залата за игра е забранено.
     13.Внасянето на телефони,ценни предмети и скъпи накити по децата е
   забранено.
     14.Консумацията на храна в детския  клуб е забранено. Изключения се
   правят само при детски рожден ден и целодневна грижа за децата.
     15.Служителите са в пълното си право да прекъснат престоя на всяко
   дете,което с поведението си застрашава безопасността и спокойствието
   на останалите деца в клуба.